Věda a výzkum

Zaměření pivovaru

Hlavním cílem je výuka v rámci předmětů Katedry kvality zemědělských produktů, pod níž pivovárek spadá. Jedná se o Základy potravinářských výrob, Jakost rostlinných produktů, Zařízení a stroje v potravinářském průmyslu, Senzorická analýza, Zpracování zemědělských produktů, Zpracování rostlinných produktů, Fermentační technologie, ale i např. Potravinářská legislativa a management jakosti. V nejbližší době bude rovněž zaveden do výuky předmět Pivovarství, který bude nabízen i v rámci celoživotního vzdělávání.

V rámci výzkumných aktivit se budeme zaobírat nejen vlastními výzkumy, ale jsme připraveni spolupracovat i s dalšími pivovary, které projeví zájem o várku, kterou nejsou provozně schopni provést ve vlastních technologiích a pro vyzkoušení jim stačí naše „mikrokapacita“ (100 až 200 litrů na várku). Výhodou je i možnost simulace výroby v CKT a/nebo v otevřených kádích, tak, jak bylo pivo dříve zakvašováno.

 

Sortiment

V současné době vaříme pouze tato piva:

DESÍTKA SVĚTLÁ

JEDENÁCTKU POLOTMAVÉ

DVANÁCTKA SVĚTLÁ

SPECIÁL (pouze ke zvláštním příležitostem a v omezeném množství)

Informace o aktuální nabídce na záložce OBCHOD

Rozšíření sortimentu plánujeme v průběhu příštího roku a budeme Vás o něm informovat na našich stránkách.

 

Technologie

Technologie minipivovaru je koncipována tak, že lze vyrábět téměř všemi dříve i v současnosti používanými technologickými postupy. Kvasné tanky ve spilce (místo, kde vlastně pivo jako takové teprve vzniká – do hořko-sladkého roztoku se zde přidávají kulturní kvasinky, které vyrábějí alkohol a CO2) jsou vyrobeny s odnímatelnými víky. Pivo lze vyrábět v režimu cylindricko-kónických (tzv. CK) tanků, kde se kvasný proces odehrává v uzavřené nádobě, ale i v původní podobě „kvasných kádí“ (tedy otevřených nádob), což byla běžně používaná technologie před nástupem CK-tanků. Důležitý je i způsob ohřevu varny. Používáme nepřímý ohřev pomocí horkého oleje, který – díky pravidelnému rozprostření po celé ohřívané ploše – zabraňuje místnímu přehřátí a připečení při přípravě sladiny a mladiny stejně jako je tomu při použití ohřevu např. párou, která je používána ve velkých pivovarech.

 

Zpracovávané suroviny

Nyní zpracováváme pouze suroviny českého původ – slad, chmel (Žatecký poloraný červeňák, Sládek) i kvasnice. S rozšiřováním sortimentu budeme vyrábět i pivní speciály, o které má v současné době zákazník stále větší zájem. Naší prioritou však zůstává akademické zaměření výroby – tedy výuka a výzkum.

 

Oblast vědy a výzkumu zajišťuje:

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.
e-mail: smetana(at)zf.jcu.cz
tel: 387 772 615