Projekt INTERREG

Od února 2018 je na Zemědělské fakultě realizován projekt „Poznat a zažít historii pivovarnictví v příhraničním regionu Jižní Čechy a Dolní Bavorsko“.

Projekt je financován z programu EU – přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

V rámci projektu bude na Zemědělské fakultě Jihočeské Univerzity vybudováno muzeum pivovarnictví. Plánované otevření muzea je v červnu 2019. V současné době probíhají přípravy na výběrová řízení na stavební práce a sběr dat k realizaci muzejní expozice.